Gonda Sándor nyerte a Szász Kálmán-díjat

2020-ban a díj nyertese Gonda Sándor, a Debreceni Egyetem Természettudományi és Technológiai Kar, Növénytani Tanszék, Farmakognózia részlegének tudományos munkatársa. Kutatási területe természetes eredetű bioaktív vegyületek előállítása és jellemzése, metabolomika, metabolomikai adatvízualizáció, növények és endofiton mikroorganizmusok interakciójának és metabolit-spektrumának vizsgálata.

Gonda Sándor közel másfél évtizedes kutatói munkássága során a gyógynövénykutatás legmodernebb eszközeit felhasználva kiváló kutatási eredményeket ért el. Kutatásainak fő modellnövénye egy fontos hazai élelmiszer- és fűszernövény, a torma (Armoracia rusticana), amellyel kémiai variabilitás vizsgálatokat végez, beleértve metabolom – mikrobiom korrelációk kimutatását is. Szakmai (kutatási, pályázati és oktatási) tevékenysége hazai szinten kiemelkedő. Tudományos kutatásainak eredményességét szakterületének legrangosabb folyóirataiban megjelent 45 darab publikációja jelzi, amelyek hatástényezője közel 100. Önálló kutatómunkára való alkalmasságát igazolják első/utolsó szerzős cikkei, elnyert kutatási pályázatai (PD-OTKA, NKFIH pályázat, Erdős Pál ösztöndíj) és témavezetői munkássága.

Gonda Sándor tagja a Phytochemical Society of Europe szervezetnek, a Magyar Elválasztástudományi Társaságnak, az MGYT Gyógynövény Szakosztályának, ez utóbbi vezetőségi tagja. Tudományos folyóiratcikkek rendszeresen bírálója, évente 10-20 cikk szakmai lektorálásában vesz részt. Ezen felül a Metabolites c. folyóirat “Plant metabolomics” címmel megjelenő különkiadás szerkesztői feladatait is ellátta.

A „Szász Kálmán-díj” a Magyar Gyógyszerésztudományi Társaság Gyógynövény Szakosztálya által kezdeményezett, a Magyar Gyógyszerésztudományért Alapítvány által létrehozott és a Richter Gedeon Nyrt. által 1 000 000 forintos ösztöndíjjal támogatott elismerés. A díj névadója Szász Kálmán gyógyszerész (1910-1978), a hazai gyógynövénykutatás és a gyógynövény-alapú gyógyszergyártás kiemelkedő alakja, a Richter Gedeon Gyógyszergyár növénykémiai osztályának volt vezetője.

A Szász Kálmán-díj célja, hogy elismerje és támogassa azokat a fiatal gyógynövénykutatókat, akik valamely, a gyógynövényekhez kapcsolódó területen (kutatás, feldolgozás, termékfejlesztés, minősítés és gyártás), kiemelkedő teljesítményt nyújtanak, és aktív részt vállalnak a szakmai közéletben is. A díjat háromévente egy személynek ítélik oda. A jelöléseket az MGYT Tudományos és Szakmai Bíráló Bizottságának tagjaiból és a Richter Gedeon Nyrt. képviselőjéből álló zsűri bírálja el.

MGYT Gyógynövény Szakosztály