Jelentkezés Webinárra

A Magyar Gyógyszerésztudományi Társaság soron következő COVID webináriumát december 17-én
15 órakor tartja.

Előadónk Dr. Ferenci Tamás, klinikai biostatisztikus, az Óbudai Egyetem Élettani Szabályozások Kutatóközpontjának habilitált egyetemi docense.
Előadásának címe:

Védőoltások a koronavírus ellen – érvek és érzelmek.

A webinárium ingyenes, de regisztrációhoz kötött. 2021. december 17-én 10 óráig lehetett jelentkezni.


Ezt követően küldjük el a megadott email címre a linket, ahol az előadás és az azt követő diszkusszió elérhető.

Meghívjuk és számítunk részvételére a rendezvényen
Üdvözlettel:

Prof. Szökő Éva
elnök

Előadónk Dr. Ferenci Tamás klinikai biostatisztikus az Óbudai Egyetem Élettani Szabályozások Kutatóközpontjának habilitált egyetemi docense, emellett a Budapesti Corvinus Egyetem Statisztika Tanszékének félállású egyetemi docense és a SOTE Népegészségtani Intézetének óraadó oktatója. 228 tudományos közlemény és a Medicina Kiadónál már két kiadást is megért ‘Védőoltásokról – A tények alapján’ monográfia szerzője. Munkáját számos kitüntetéssel, díjjal ismerték el.

Az előadás összefoglalója:
A SARS-CoV-2 elleni védőoltások kifejlesztése sok szempontból párját ritkító történet. A higgadt, időtálló értékelés azonban most még lehetetlen: egyfelől az ismereteink szinte napról-napra bővülnek, másrészt a közvélemény előtt a vakcina tudományos értelemben vett erényeire és hátrányaira vonatkozó objektív tények alig leválaszthatóak a járvány és annak kezelése által felkorbácsolt érzelmektől. A vakcinák megítélésében kibogozhatatlan módon keverednek a védőoltással kapcsolatos általános érzületek, a járvány kezelésének védőoltástól független aspektusaival kapcsolatos érzületek, és az intézményekbe vetett bizalom hatása. De hol van ebben a komplex kérdéskörben a tudomány szerepe? Mi az, hogy “objektív”? Mi az, hogy “tény”? Az előadásomban nagyon röviden bemutatom a vakcinák vizsgálatait, a konkrét számok és eredmények helyett inkább a módszerekre fókuszálva, hiszen a számok már holnap mások lesznek, de a módszerek ismerete segít abban, hogy navigáljunk az információözönben. Ezt követően kitérek a kommunikáció néhány kérdésére, mind egyéni (gyógyszerészi, orvosi), mind intézményi szinten, hiszen ennek a jelentősége egy ilyen helyzetben kritikus, de közben nagyon nehezen megoldható problémákat vet fel.