XLIV. Gyógyszeranalitikai Továbbképző Kollokvium

Analitika 2019 slider

A Magyar Gyógyszerésztudományi Társaság Gyógyszeranalitikai Szakosztálya 2019. április 25-27. között Győrben, az ETO Park Hotelben rendezi meg a  XLIV. Gyógyszeranalitikai továbbképző kollokviumot

{tab Információk}

A kollokvium témái aktuálisak, és mind a gyógyszergyártók, mind a hatósági, mind a kutató szakemberek részére vonzóak lesznek.

A kollokvium tudományos programján a következő témák szerepelnek: 

1. nap: Polimorfia, szilárd fázisú analitika

2. nap: Elválasztástechnika

3. nap: Minőségbiztosítás – szerializáció

 2019-ben is lehetőség nyílik poszterek bemutatására, valamint hallgatók, Ph.D. hallgatók kedvezményes részvételére.

A kollokvium helyszínén a szállás biztosítása a jelentkezések sorrendjében történik.

A Magyar Gyógyszerésztudományi Társaság Gyógyszeranalitikai Szakosztálya 2019-ben is pályázatot hirdet  Anoli díj-ra fiatal gyógyszerészek, vegyészek és vegyészmérnökök illetve gyógyszerész, vegyész és vegyészmérnök hallgatók számára az alábbi feltételek szerint:

 A pályázatban résztvevők olyan fiatalok lehetnek, akik a gyógyszerkémia, gyógyszertechnológia, farmakológia, farmakognózia területén gyógyszerek és/vagy gyógyszerhatóanyagok (metabolitok) analitikai (kémiai, biológiai, mikrobiológiai) vizsgálatában fejtenek ki jelentős szakmai munkásságot.

Anoli pályázat benyújtási határideje 2019. február 28-án lejárt.

Részletes információk, és a Jelentkezési lap az MGYT Honlapon találhatók.

Reméljük, hogy Önöket is a kollokvium résztvevői között köszönthetjük!

 Szívélyes üdvözlettel az MGYT Gyógyszeranalitikai Szakosztály Vezetősége nevében:

Dr. Völgyi Gergely 
szakosztályelnök

Dr. Tóth Gergő
szakosztálytitkár

{tab Pályázati felhívás}

Pályázati felhívás
a XLIV. Gyógyszeranalitikai Továbbképző Kollokviumon való részvétel támogatására

A Magyar Gyógyszerésztudományi Társaság Gyógyszeranalitikai Szakosztálya támogatni kívánja fiatal kutatók részvételét a

XLIV. GYÓGYSZERANALITIKAI TOVÁBBKÉPZŐ KOLLOKVIUM

tudományos konferencián, ezért pályázatot hirdet részvételi díj fedezésének elnyerésére.

Pályázhat egyetemi vagy akadémiai kutatóintézetben dolgozó, 35 éven aluli gyógyszerész, vegyész vagy vegyészmérnök (PhD hallgató vagy kutató), ha tagja az MGYT-nek és posztert mutat be a rendezvényen.

Pályázni az MGYT honlapjáról (www.mgyt.hu) letölthető Pályázati űrlap kitöltésével és elektronikus úton történő eljuttatásával, valamint a poszter összefoglalójának melléklésével lehet.

Cím: Dr. Tóth Gergő szakosztálytitkár

e-mail: toth.gergo@pharma.semmelweis-univ.hu

Határidő: 2019. március 14. 16.00 órakor lejárt

A támogatás elnyeréséről a Szakosztály vezetése dönt. A nyertesek névsorát legkésőbb 2019. március 25. 12.00 óráig az MGYT honlapján közzéteszi, valamint az érintetteket e-mailben is értesíti.

Budapest, 2019. január 15.

A Gyógyszeranalitikai Szakosztály Vezetősége 

{tab Jelentkezési lap}

{ BreezingForms : XLIV_gyogyszeranalitikai_kollokvium_jelentkezesi_lap }

{tab Kiállítói jelentkezési lap}

A kiállítói jelentkezési lap ezen a linken elérhető

{tab Tudományos program}

 

A XLIV. Gyógyszeranalitikai Továbbképző Kollokvium tudományos programja
Győr, 2019. április 25-27.

2019. április 25. csütörtök
Polimorfia, szilárd fázisú analitika

Megnyitó, Anoli-díjak átadása

Demeter Ádám (Richter Gedeon Nyrt.): Hatóanyagok sókiválasztása: MIÉRT, MIT, MIKOR és HOGYAN?

Pataki Hajnalka (BME Szerves Kémia és Technológia Tanszék): Folyamatos gyógyszerhatóanyag kristályosítás és PAT szabályozás

Kávészünet, műszerkiállítás

Nagyné Szabó Andrea (OGYÉI – Gyógyszer-engedélyezési Főosztály): A hatóanyag fizikai-kémiai tulajdonságainak jelentősége és szempontjai  a gyógyszer-engedélyezés során

Szalay Zsófia (Richter Gedeon Nyrt.): Polimorf keverék hatóanyagok – kérdések és válaszok

Detrich Ádám (Egis Gyógyszergyár Zrt.): Gyógyszerhatóanyagok szilárd-fázisú analitikai jellemzése a bizoprolol-fumarát példáján bemutatva

Poszterszekció

2019. április 26. péntek
Elválasztástechnika

Prof. Janáky Tamás (SZTE Orvosi Vegytani Intézet): Bevezetés a proteomikába

Fekete Szabolcs (Genfi Egyetem): A hidrofób kölcsönhatási kromatográfia lehetőségei terápiás fehérjék vizsgálatára

Kávészünet, műszerkiállítás 

Mayer Mátyás (PTE ÁOK Igazságügyi Orvostani Intézet): Szuperkritikus fluid kromatográfia elmélete és gyakorlati alkalmazása az igazságügyi és klinikai toxikológiában

Kóti János (Richter Gedeon Nyrt.): Orbitrap MS

Németh Gábor, Horváth Simon (Egis Gyógyszergyár Zrt.): Kuriózumból napi rutin királis HPLC megoldásainkban

Németh Krisztina (MTA Természettudományi Kutatóközpont): A kapilláris elektroforézis technika mint (bio)analitikai eszköz a kémiai-biológia területén

 

2019. április 27. szombat
Minőségbiztosítás – Szerializáció

Vitányiné Morvai Magdolna – Schulek-díjas előadás

Ilku Livia (Richter Gedeon Nyrt.): Utazás a hamisított gyógyszerek világába

Machácsné Halász Tünde (Richter Gedeon Nyrt.): Védelmi stratégiák – Gyógyszercsomagoláson alkalmazott hamisítás elleni eszközök

Kávészünet, műszerkiállítás

Márkus Mária (Richter Gedeon Nyrt.): Gyógyszeripari szerializáció bevezetése világszerte; egyedi azonosítás megvalósítása a Richterben

Mittner András (OGYÉI – Hatósági Ellenőrzési Főosztály): EU-n kívül gyártott hatóanyagok inspekciós kérdései

Cseh Zsoltné Pálos Andrea (OGYÉI – Gyógyszer-engedélyezési Főosztály): EU-n kívül gyártott hatóanyagok engedélyezési-értékelési kérdései

{/tabs}