Kitüntetések – Elnökség

A Magyar Gyógyszerésztudományi Társaság elnöksége által adományozott kitüntetések

Kazay Endre Emlékérem
Alapítva: 1968. /Mladonyiczky Béla/
Kiemelkedő társasági munka elismerésére

1968.

Végh Antal

1969.

Mozsonyi Sándor

Kun Ferenc

1970.

Lázár Jenő

Fritz Gusztáv

1972.

Vastagh Gábor

Horváth Dénes

1974.

Ragettli János

Zboray Bertalan

1976.

Pillich Lajos

Sárkány Sándor

1978.

Clauder Ottó

1979.

Nikolics Károly

1980.

Kedvessy György

1982.

sen. Zalai Károly

Láng Béla

1984.

Küttel Dezső

1986.

Minker Emil

Stenszky Ernő

1989.

Burger Kálmán

Váradi József

1990.

1db a székesfehérvári Gyógyszerésztörténeti rendezvényre kiadva

1991.

Erdei Tibor

Vincze Zoltán

1996.

Szász György

1997.

Brantner Antal

1997.

Kovács László

1999.

Görög Sándor

Écsy Zoltán

sen. Regdon Géza

2000.

Stájer Géza

2002.

Dávid Ágoston

2003.

Bayer István

Petri Gizella

2006.

Nyiredy Szabolcs (posthumus)

2009.

Erős István

Szendrei Kálmán

Dános Béla

2011.

Botz Lajos

2014.

Takácsné Novák Krisztina

2017.

Soós Gyöngyvér

2019.

Higyisán Ilona

2020.

Hankó Zoltán

2024.

Zelkó Romána

 

Nyiredy Szabolcs Emlékérem
Alapítva: 2009. /Kutasi László/
A Társaság magas rangú kitüntetése

2009.

Nyiredy Szabolcs családjának

2014.

Görög Sándor

2020.

Vincze Zoltán

2024.

Soós Gyöngyvér
Botz Lajos

Szebellédy László Emlékérem
Alapítva: 1991. /Renner Kálmán/
Kiemelkedő tudományos munka elismerésére

1991.

Nikolics Károly

1995.

Sárkány Sándor

1996.

Bayer István

Kedvessy György

Görög Sándor

1998.

Szepesi Gábor

2004.

Erős István

Noszál Béla

2006.

Takács Mihály

2007.

Máthé Imre

2009.

Hódi Klára

Sátory Éva

2010.

Szabó László Gyula

2012.

Hohmann Judit

Laszlovszky József

2020.

Vecsernyés Miklós

2023.

Ambrus Rita

Koritsánszky Ottó Emlékérem
Alapítva: 1982. /Kiss László/
Nemzetközi kapcsolatok ápolásáért

1984.

FIP elnökségnek ajándékba

1991.

Brantner Antal

Écsy Zoltán

Kovács László

Pávics László

1995.

Weltler János

1997.

Szász György

Hankó Zoltán

2000.

Novák Krisztina

jun. Nyiredy Szabolcs

Görög Sándor

2003.

Erdei Ottilia

2004.

Küttel Sándor

Simon Lajos

2006.

Paál Tamás

Pintye János

2006.

Dörnyei Sándor

2008.

Rácz Gábor

Herczegfalvi Lászlóné

2010.

Soós Gyöngyvér

Higyisán Ilona

2014.

Hermecz István (posztumusz)

2016.

Laszlovszky István

2019.

Láng Miklós

2020.

Kis Szölgyémi Mónia

2023.

Süle András

2024.

Bódis Attila
Sipos Emese

Nikolics Károly Emlékérem
Alapítva: 2001. /Polányi Aladár 2003/
A nemzetközileg is jelentős tudományos-kutató munka
elismerésére

2003.

Horváth Dénes

Szendrei Kálmán

Nikolics Károlyné (ajándék)

2004.

Görög Sándor

2006.

Szolcsányi János

2009.

Bayer István

2010.

Erős István

2012.

Magyar Kálmán

2020.

Hohmann Judit

2022.

Révész Piroska

2023.

Hódi Klára

2024.

Marosi György
Antal István

Küttel Dezső Emlékérem
Alapítva: 2001. /Polányi Aladár 2003/
A gyakorlati munkáért, a szervezésben, a fiatalok
segítésében kimagasló munkát végzők elismerésére

2003.

Stenszky Ernő

Küttel Dezsőné (ajándék)

2004.

Weltler János

2006.

Mühl Nándorné

Pávics László

2007.

Vetsey-Körmendi Ágnes

Huszár Gáborné

2008.

Vonnákné Petrovits Éva

Borsányi Gáborné

2009.

Kokovay Katalin

2010.

Jakabovics Katalin

2012.

Bozsik Erzsébet

2014.

Márkus Sarolta

Erdei Ottília

2017.

Konrádné Abay-Nemes Éva

Szabó Csongor

Károlyházy László

2019.

Hajdú Mária

2020.

Csóka Ildikó

Juhász Hedvig

2022.

Takács Gézáné

Horváth László

2023.

Györgyné Vágó Magdolna

Feller Antal

2024.

Herczegfalviné Abonyi Etelka

Kempler Kurt Emlékérem
Alapítva: 2006. /Hadházy Gergely/
A gyakorlati gyógyszerészet népszerűsítéséért

2007.

Apostol Imre

Szalay László

2007.

Hankó Zoltán

2009.

Láng Miklós

2014.

Zelkó Romána

Benkő Zsolt Ernő

2017.

Abonyi Etelka

Kokovay Katalin

2019.

Dános Béla

2020.

Bodó Gabriella

2021.

Mühl Nándorné

2022.

Takácsné Novák Krisztina

Tompa Ildikó

2023.

Rédei Dóra

2024.

Szalay Annamária

Télessy István

Societas Pharmaceutica Hungarica jutalomérem
Alapítva:  1978.  /Bánkuti Gábor/  „Ibis madaras”
Társasági munkáért

1979.

Vastagh Gábor

Zboray Bertalan

1982.

Balogi Mihály

Böjthe Gáborné

Dános Béla

Egerváriné Nagy Mária

Écsy Zoltán

Geszti Károly

Görög Sándor

1982.

Horváth Dénes

Issekutz Lívia

Kenderes Mária

Küttel Dezső

Láng Béla

Láng Tibor

Mohr Tamás

Nagy Sándorné

Ragettli János

Rácz István

1982.

Váradiné Kiss Tóth Erzsébet

1984.

Baráth Józsefné

Brantner Antal

Kedvessy György

Kovács László

Muraközi Gáborné

Oltványi Noémi

Tóth János

Societas Pharmaceutica Hungarica jutalomérem
Alapítva: 1984. /Kiss László/ „Patikai törőmozsaras”
Társasági munkáért

1985.

Palovits Gyula

Somogyiné Szélpál Gizella

Zalányi Sámuel

1986.

Háznagy András

Elmer János

Erdei Tibor

Fekete Gáborné

Józsa Alajos

Kempler Kurt

Kósa László

Kőhegyiné Arató Ágnes

Losonczy Béla

Karácsonyi Olga

Láng Miklós

Popp Károlyné

sen. Regdon Géza

Réffy Mária

Ruby Ernő

Szabó László

Szabó Sándor

Szőke Endréné

Tóth Józsefné

Váradi József

1988.

A. Baerheim Svendsen

B. Davidson

K. H. Frömming

A. E. Fumaneri

W. Fürtig

E. Höbold

W. Kubelka

M. Mandák

J. M. H. A. Martens

1988.

P. Pflegel

L. Pizzini

J. Solich

K. Thoma

1989.

Andrásfalvy Andrásné

Benyhe Kálmán

Felföldy Sándor

Hetényi László

Józan Miklós

Kéry Ágnes

Kiss Ferenc

Küttel Sándor

Lipták József

Máthé Imre

Matolcsy István

Mezey Géza

Néder Andrásné

Pávics László

Sátory Éva

Südy György

Szapár Endréné

Szepesi Gábor

Tarjányi Sándor

1991.

Bayer István

Gyarmathy Miklós

Harangi György

Kenderes Mária

Kovács Miklósné

Paál Tamás

Pauli Péter

Selmeczi Béla

Stampf György

1991.

Szász György

Vetsey-Körmendi Ágnes

Weltler János

Zajta Erik

1993.

Horváth Dénes

1994.

Szigetváry Ferenc

1995.

Bándi Domokos

1996.

Laszlovszky József

Nikolics Károly

Posgayné Kovács Edit

Sárkány Sándor (posthumus)

Berényi Lajos

Czipczer Ottó

Dedinszky Csabáné

Dobribán Andor

Felföldy Sándor

Hankovszky Valéria

Hasznos László

Huszár Gáborné

Kata Mihály

Kubinyi András

Krajnyákné Bihall Margit

Matolcsy István

jun. Nyiredy Szabolcs

Pékli Márta

Pintérné Tüske Margit

Reisner Erzsébet

Rétsághy Béla (nem vette át)

Südy György

Szilágyi Erzsébet

1996.

Varga István

1997.

Hans Junginger

Geoff Rowley

2000.

Botz Lajos

Póka Gábor

Végh György

Pavel Komárek

L. Hálek

Bacsa György

Nagyidai Nándor

Kraszkó Károly

Papy Lajos

Borsányi Gáborné

Mikó Györgyné

Falkay György

Márkus Istvánné

Sohajda Attila

Tóthné Pető Katalin

Pongrácz Jánosné

2000.

Tomor Benedekné

Steindl Katalin Gyöngyi

2001.

Fésűs László

2002.

Makay Judit

Dobosné Könye Zsuzsanna

Magyarné Pintér Gabriella

Berze Gábor (nem jelent meg)

Tantó Miklós (nem jelent meg)

Trestyánszky Zoltán

2004.

Benkő Zsolt

Czédliné Polgár Erzsébet

Háznagyné Radnai Erzsébet

Kapolka Pál

Mühl Nándorné

Nagy Lajos

Oláh Tiborné

Stampf György

2005.

Pápay Tamás

2007.

Hartai István (betegség miatt nem tudta átvenni)

2008.

Bognár András

Burgetti László

Farkasné Tompa Ildikó

Heideckerné Bártfay Edit

Juranovicsné Nagy Valéria

Kerékné Kiss Erzsébet

Kiss Gézáné

Lajos Ferencné

Szalay Annamária

2009.

Kissné Csikós Emőke

Berzsenyi Pál

2010.

Szabó Csongor

2012.

Hankó Balázs

Katonáné Turai Erika

2013.

Mozsgai Katalin

2014.

Dévay Attila

Hajdú Zsuzsanna

2015.

Iványiné Cseh Ibolya

Nagyné Ambrus Ildikó

2016.

Kocsis Krisztina

Kovácsné Balogh Judit

Mayer Klára

2017.

Halmos Gábor

Lippai Józsefné

Marjai Tamás

Cseh Ildikó

Feller-Pelle Krisztina

2019.

Boldizsár Imre

László-Bencsik Ábel

2020.

Gyimesi-Forrás Krisztina

2021.

Sebéné Csatári Eszter

Fang Simon

Gyermán Anna

Szalay László Imréné Szabó Anna Katalin

Takács Gábor

Vida Róbert

2022.

Bozó Tamás

Gaál Emese

Gyuricza Anett

Matuz Mária

Sovány Tamás

2023.

Fenyvesi Ferenc

Laufer Rudolf

Léber-Borza Erzsébet

Varga Eszter

2024.

Apáti Pál

Szabó Attila

Szmodits László

Kelemen Hajnal

Az MGYT Szenátusának tagja elismerő oklevél

2017.

Trestyánszky Zoltán

2019.

Márkus Sarolta

Bozsik Erzsébet

Szabó Csongor

Kokovay Katalin

Berzsenyi Pál

Konrádné Abay-Nemes Éva

2021.

Hargitai János

Higyisán Ilona

Soós Gyöngyvér

2022.

Bárkányi Judit

Hajdú Mária

Mayer Klára

Nikolics Mária

Péter H. Mária

2023.

Takács Gézáné

Takácsné prof. Novák Krisztina

Szabóné prof. Révész Piroska

Mühl Nándorné Horváth Margit

Vassné Csukonyi Katalin