Elhunyt Dr. Regdon Géza ny. egyetemi docens

Mély fájdalommal és megrendüléssel tudatjuk, hogy Dr. Regdon Géza szakgyógyszerész, kandidátus, Társaságunk szenátora, a szegedi egyetem Gyógyszertechnológiai Intézetének volt oktatója, nyugalmazott docense, türelemmel viselt, hosszú betegség és szenvedés után 2024. április 13-án délután csendesen elhunyt.

Dr. Regdon Géza 1932-ben született Gyulán. Egyetemi tanulmányait 1951-1956 között Szegeden végezte, melynek végén 1956 februárjában jeles eredménnyel államvizsgázott a Szegedi Orvostudományi Egyetem Gyógyszerésztudományi Karán. A végzés után Orosházán beosztott gyógyszerészként dolgozott 1956 október 12-ig, amikoris Dávid Lajos professzor meghívta gyógyszerész feleségével együtt egyetemi oktatói állásra a Szegedi Orvostudományi Egyetem Gyógyszerészeti Intézetébe. Ettől kezdve a Dávid Lajos, majd Kedvessy György, Selmeczi Béla, Erős István professzorok által vezetett Gyógyszertechnológiai Intézetben dolgozott összesen 4 évtizedig. Egyetemi docensként 1996 május 1-el ment nyugdíjba. Két gyermeke, négy unokája és 4 dédunokája van. Nagyobbik gyermeke ny. egyetemi docensként Szegeden a Gyógyszerésztudományi Kar oktatója.

Tudományos kutatása kezdettől fogva a végbélkúpok és hüvelykúpok korszerű előállítására és vizsgálatára irányult. 1962-ben egyetemi doktori, 1973-ban gyógyszertechnológus szakgyógyszerész címet, 1976-ban kandidátusi címet szerzett. Kutatási eredményeit 153 tudományos közleményben írta le, melyből 50 db külföldön jelent meg angolul vagy németül. Tudományos kongresszusokon, konferenciákon több mint 100 előadást tartott, ezek egy részét német nyelven. Három újítása közül kettőt országosan is elfogadtak és bevezettek a gyakorlatba. A Gyógyszerkönyv Szerkesztőbizottsága számára a VI. és VII. kiadáshoz kísérleti munkát végzett, mint felkért szakértő. Tagja volt a VI. és a VII. FoNo Szerkesztőségének.

Oktatói tevékenysége során különböző típusú gyógyszertechnológiai gyakorlatokat vezetett. III. és IV. éves gyógyszerészhallgatóknak helyettesként rendszeresen tartott elméleti előadásokat, ill. a tanév végén kollokviumon, szigorlaton vizsgáztatott. Oktatóként évtizedeken keresztül lelkesen vett részt a gyakorlati oktatásban, főleg a receptúrai ismeretek hallgatóknak történő átadásában. Oktatói és kutatói munkáját a pontosság és a precizitás jellemezte. 28 éven át folyamatosan az Államvizsga Bizottságban gyakorlati vizsgáztatóként működött. 1988 óta előadója és vizsgáztatója a “Gyógyszerészet története és gyógyszerészeti alapismeretek” című főkollégiumnak. E tárgyból 2 jegyzetet is írt. 16 éven keresztül a Kari Nevelési Bizottság, majd 4 éven keresztül az Oktatási Bizottság elnöke volt. Tudományos diákkörökben végzett kiemelkedő oktató-nevelő munkájáért három ízben is (1977, 1979, 1989) elnyerte az Oktatási Minisztérium elismerő oklevelét. 1984-től 11 éven át Selmeczi professzor mellett intézeti tanulmányi felelősként és egyben intézetvezető helyettesként dolgozott. Nyugdíjasként hét éven át vett részt a Karon szervezett gyógyszertári asszisztensképzésben, s mint a szakmai latin ismeretek tárgy előadója “Alkalmazott latin alapismeretek” címmel jegyzetet írt 1999-ben.

Egyéb megbízatásai: Több, mint 10 alkalommal Felvételi Vizsgabizottsági elnöki teendőket látott el, 100-nál több szakgyógyszerész-jelöltet vizsgáztatott, 14 alkalommal vett részt az MTA TMB Bizottságában opponensként, vagy bizottsági tagként. Országos TDK Konferencián pedig a zsűri elnöki teendőit látta el (1995).

Az MGYT-ben végzett szakmai, társadalmi tevékenysége közül kiemelhető, hogy két évtizeden keresztül vezetőségi tag volt az MGYT-ben, 1987-1996-ig a Gyógyszertechnológiai Szakosztály alelnöke, 1975-1986-ig a Csongrád Megyei Szervezet titkára, melynek keretében 1975-1978-ig az ifjúsági tagság patronálása is feladata volt Szegeden. 1994-től a Felügyelő Bizottság tagjaként is működött egy cikluson keresztül, majd felkérésre Rozsnyay Mátyás Emlékversenyen a Bíráló Bizottság elnöke volt 1994-ben. 2001-től az MGYT Szenátusának tagja.

Kamarai tevékenysége közül kiemelkedik, hogy 1989-től napjainkig nemcsak alapító tagja a Magyar Gyógyszerész Kamarának, hanem megszervezte 1989-ben a Kamara Gyógyszerésztudományi Kari Csoportját, s 1989-től 1998 szeptemberéig vezetője is volt. Több alkalommal a Gyógyszerész Kamara Csongrád megyei küldötteként vett részt országos rendezvényeken (pl. tisztújító közgyűlésen, stb.). 2003-ban a Gyógyszerész Kamara Elnöksége „Pro Homine Nobile Pharmaciae” kitüntetésben részesítette.

A TIT Csongrád megyei Szervezetében Szakosztály Vezetőségi tagként, a Rozsnyay Mátyás Kuratórium tagjaként, ill. mintegy 2 évtizedig a SZOTE GYTK Kari Tanács tagjaként dolgozott.

Elismerések, kitüntetések: az Oktatásügy Kiváló Dolgozója (1976), TIT Országos Elnökség díszoklevele (1977, 1978), “SZOTE Kiváló Nevelője” (1981), “Kiváló Gyógyszerész” (1984), “Societas Pharmaceutica Hungarica” Emlékérem (1986), a “SZOTE Kiváló Oktatója” (1994), “Rozsnyay Mátyás Emlékérem” (1994), “Apáczai Csere János Díj” (1996), “Kazay Endre Emlékérem” (1999), „Arany diplomás” gyógyszerész (2006), “Hintz György Emlékérem” (2012), „Gyémánt diplomás” gyógyszerész (2016), „Vas diplomás” gyógyszerész (2021).

Dr. Regdon Géza munkásságával nagymértékben hozzájárult a szegedi gyógyszerészképzés magas szintű megvalósításához, a szegedi Gyógyszertechnológiai Intézet hazai és nemzetközi elismertségéhez. Szakmai tudását, a hallgatók oktatásában nyújtott lelkes és empatikus munkáját számos tanítványa, kollégája is elismerte. Munkájára hivatásként tekintett, szenvedélyesen törekedett tudásának átadására, hallgatói legtöbbször „Tanár úr”-nak szólították.

Halála mind a szakmai közösség, mind társaságunk számára nagy veszteség. Emlékét társaságunk tagjai tisztelettel megőrzik.