Elhunyt Prof. Dr. Sátory Éva

Mély megrendüléssel tudatjuk, hogy 2021. augusztus 17-én, 87 éves korában elhunyt prof. Sátory Éva (1934–2021) a Magyar Gyógyszerésztudományi Társaság szenátora
Nyugodjék békében!

Dr. Sátory Éva egyetemi tanár 1934. február 21-én született Szolnokon. Gyógyszerészi diplomáját 1957-ben vehette kézhez a Semmelweis Egyetem jogelődjénél, a Budapesti Orvostudományi Egyetemen. 1962-ben szerzett doktori fokozatot, 1974-ben a biológiai tudományok kandidátusa, 1991-ben a kémiai tudományok doktora. 1992-ben habilitált biofarmácia-farmakokinetikából. Izotóp és radioterápia (1966), Biometria és matematikai statisztika (1969), valamint Farmakológia és toxikológia (1973) szakképesítést szerzett.

Gyógyszerészi diplomája megszerzését követően 1957-től dr. Issekutz Béla professzor meghívására a SOTE Gyógyszertani Intézetében kezdett el dolgozni tanársegédként, ahol orvos-, fogorvos és gyógyszerészhallgatókat oktatott magyar, német és angol nyelven. Itt írta meg doktori és kandidátusi disszertációját. A Gyógyszerészeti Intézetben 1984-től adjunktus, majd docens 1996-ig. Itt dr. Gyarmati László professzor kérésére vezették be és kezdte el a gyógyszerészeti segédanyagok toxicitási, mutagén, karcinogén izotópos vizsgálatait. Ezzel a munkájával nyerték el az osztrák-magyar bilaterális atomenergiai egyezményben való részvétel lehetőségét. Ez a téma akadémiai doktori értekezésének is részét képezte. 116 publikáció szerzője, 6 könyvrészlet, 3 disszertáció és 12 szabadalom fűződik a nevéhez. Hazai és nemzetközi előadásainak száma 159.

Egyetemi tudományos karrierjén felül prof. dr. Sátory Éva 1990-1996 között tudományos tanácsadó volt a Medipharma Ltd-nél, 1995-től 2002-ig ügyvezető igazgatója volt az Exmarket & Ass. Int. Ltd. Hungary-nek.

Oktató munkája elismeréseként 1980-ban „Kiváló Oktató” állami elismerést kapott. Oktatói munkájának jelentős részét képezte gyógyszerésztovábbképző előadások tartása; az Országos Szakgyógyszerészképesítő Vizsgabizottság tagja is volt.

Tagja volt a Magyar Élettani Társaságnak, a Magyar Farmakológiai Társaságnak és a Magyar Gyógyszerésztudományi Társaságnak, ahol választott tisztséget is viselt. Tagja volt a Gyógyszerészet szerkesztő bizottságának is, ahol nemcsak lektorálással és publikációk szervezésével vett részt a lap készítésében, hanem farmakológiai témájú sorozatokkal is segítette a gyógyszerészek továbbképzését.