Gyógyszerészet – 2024. január

2024. január TESZT

A Gyógyszerészet 2024. januári tesztkérdései ezen a linken elérhetők.

Az MGYT távoktatásában a Gyógyszerészet szaklap előfizetői vehetnek részt, akik 2024. február végéig regisztráltak az MGYT honlapján.
Az előfizetéssel rendelkező, regisztrált résztvevők számára az év végén 20 pontot írunk jóvá a GYOFTEX rendszerében.

Tartalom

Centenárium

Dr. Csupor Dezső és dr. Loboda Éva a gyógyszerésztársadalom ismert szereplőivé váltak a szakmai körökön túl is az utóbbi években. Felismerték ugyanis, hogy a laikus lakosságnak hiteles, érthető egészségügyi információra van szüksége. Vállaltak egy szerepet, amit most tanulnak a világ egészségügyi dolgozói, ezért joggal nevezhetjük őket a hiteles egészségkommunikáció hazai úttörőinek.

Továbbképző közlemények

A nem kissejtes tüdőrák (non-small cell lung cancer, NSCLC) komplex kezelési stratégiáját illetően az utóbbi években jelentős fejlődés mutatkozik. A sebészeti és a sugárterápiás technológia fejlődésével párhuzamosan a szisztémás terápia tekintetében ugyancsak forradalmi újdonságok vannak. A hagyományos citotoxikus kemoterápia mellett a hatékony, célzott kezelések tárháza folyamatosan bővül. Ezek közül emelhetjük ki, hogy az immunellenőrzőpont-gátló terápia a szolid tumorok többségében, de a melanoma malignum mellett kiemelten a tüdőrákban teljesen átformálta mind a lokálisan előrehaladott, mind a metasztatikus stádiumú betegek kezelését. Ehhez kapcsolódik, hogy a közeljövőben teljesen át fog alakulni a korai stádiumban felfedezett, ablasztikusan megoperált betegek perioperatív kezelési stratégiája is. Emellett fontos szerep jut majd a citotoxikus kemoterápián kívül az immun- és a célzott terápiának egyaránt. Már most érződik az új kezelési modalitások hatása a betegek megnövekedett várható túlélésének tekintetében. A biomarker alapú terápia tervezésénél a nemrég még csak hónapokban mérhető túlélési előnyt már években számolhatjuk, sőt bizonyos daganattípusok esetén az ötéves túlélési mutatók még a felfedezéskor metasztatikus esetekben is meghaladhatják az öt évet. A kissejtes tüdőrák (small cell lung cancer, SCLC) kapcsán az utóbbi harminc-negyven évben a szisztémás terápia tekintetében vajmi kevés előrelépés történt. Új lehetőség kissejtes tüdőrákban a felfedezéskor kiterjedt stádiumban a citotoxikus kemoterápiával együtt alkalmazott immunterápia. Ezen komplex kezelési modalitással sajnos a túlélési mutatók átlagosan csupán körülbelül három hónappal javíthatók. A kissejtes tüdőrákra igaz, hogy amennyiben nem tudjuk kihasználni a betegség heterogén jellegéből fakadó célzott terápiás lehetőségeket, a kezelési eredmények jelentősebb javulása sem várható.

Kulcsszavak: tüdőrák, biomarkerek, citotoxikus kemoterápia, célzott kezelés, immunellenőrzőpont-gátló kezelés

Actual issues in lung cancer treatment

In recent years, there have been significant developments in the complex treatment strategy of non-small cell lung cancer. In addition to technological advances in surgery and radiotherapy, there are revolutionary advances in systemic therapy. In addition to conventional cytotoxic chemotherapy, the range of effective targeted therapies is expanding, and immunecheckpoint inhibitor therapy has completely transformed the treatment of both locally advanced and metastatic patients in the majority of solid tumours, but especially in lung cancer, in addition to melanoma malignancies. In the near future, the perioperative management strategy for patients detected at an early stage and operated on ablastically will be completely transformed. Both immunotherapy and targeted therapy will play an important role alongside cytotoxic chemotherapy. The impact of new treatment modalities is already being felt in terms of increased patient survival. In the design of biomarker-based therapy, the survival benefit previously measured in months can now be measured in years, with survival rates of five years for some tumour types in lung cancer, even in metastatic cases at the time of discovery. For small cell lung cancer, there has been little progress in systemic therapy over the last thirty to forty years. A new option in small-cell lung cancer is immunotherapy in addition to cytotoxic chemotherapy at the time of discovery in advanced stage. Unfortunately, this complex treatment modality can only improve survival by an average of about three months. In small cell lung cancer, unless we can exploit the targeted therapeutic options that arise from the heterogeneous nature of the disease, no significant improvement in treatment outcomes can be expected.

Irodalom

1. International Agency for Research on Cancer, GLOBOCAN adatbázis, 2020. https://gco.iarc.fr/today/home. Hozzáférés dátuma: 2021.09.13. – 2. Bogos K., Kiss Z et al.: A tüdőrák epidemiológiai adatai új megközelítésben. Magyar Onkológia. 2020. 64: 175-181. – 3. Egészségügyi szakmai irányelv – A dohányzásról való leszokás támogatásáról. Eü. Közlöny 2019. https://kollegium.aeek.hu – 4. Kerpel-Fronius, A., Monostori Zs et al.: Nationwide lung cancer screening with low-dose computed tomography: implementation and first results of the HUNCHEST screening program. Eur Radiol, 2022. 32(7): p. 4457-4467. https://doi.org/10.1007/s00330-022-08589-7 – 5. Bogos K, Ostoros Gy.: Tüdőrák. Korányi Bulletin. 2022. 1: 30-39. – 6. Bogos K, Berta J. et al.: A nem kissejtes tüdőrák, mint gyógyítható betegség? Klinikai Onkológia 2023. 10(1): 25-29. – 7. Ramalingam SS, Vansteenkiste J et al.: Overall Survival with Osimertinib in Untreated, EGFR-Mutated Advanced NSCLC. N Engl J Med. 2020. 2; 382(1): 41-50 https://doi.org/10.1056/NEJMoa1913662 – 8. de Langen AJ, Johnson ML et al.: Sotorasib versus docetaxel for previously treated NSCLC with KRAS G12C mutation: a randomized, open label phase 3 trial. 2023. https://doi.org/10.1016/S0140-6736(23)00221-0 https://doi.org/10.1016/S0140-6736(23)00221-0 – 9. Janne PA, Riely GJ. et al.: Adagrasib in Non-Small-Cell Lung Cancer Harboring a KRAS G12C Mutation. 2022. https://doi.org:10.1056/NEJMoa2204619 – 10. Hendriks LE, Kerr K et al.: Oncogene-addicted metastatic non-small-cell lung cancer: ESMO Clinical Practice Guideline for diagnosis, treatment and follow-up. 2022. https://doi.org/10.1016/j.annonc.2022.12.013 – https://doi.org/10.1016/j. – 11. Hendriks LE, Kerr K. et al.: Non-oncogene addicted metastatic non-small-cell lung cancer: ESMO Clinical Practice Guideline for diagnosis, treatment and follow-up 2022. https://doi.org/10.1016/j. https://doi.org/10.1016/j.annonc.2022.12.013 – 12. Garassino MC., Gadgeel SM et al.: KEYNOTE-189 5-year update: First-line pembrolizumab (pembro) + pemetrexed (pem) and platinum vs placebo (pbo) + pem and platinum for metastatic nonsquamous NSCLC. Annals of Oncology 2022. 33 (suppl_7): S448-S554. 10.1016/annonc/annonc1064 https://doi.org/10.1016/j.annonc.2022.07.1101 – 13. Novello S. Kowalski D.M et al.: 5-year update from KEYNOTE-407: Pembrolizumab plus chemotherapy in squamous non-small cell lung cancer (NSCLC). Annals of Oncology 2022. 33 (suppl_7): S448-S554. 1.1016/annonc/annonc1064 https://doi.org/10.1016/j.annonc.2022.07.1102 – 16. Scagliotti GV, Vokes EE.: Adjuvant and neoadjuvant chemotherapy for early stage NSCLC. In: Pass, HI. et al.: The IASLC Multidisciplinary Approach to Thoracic Oncology 2000. 705-722 – 17. Forde M, Spicer J et al.: Neoadjuvant Nivolumab plus Chemotherapy in Resectable Lung Cancer. N Engl J Med 2022. 386:1973-1985 DOI: 0.1056/NEJMoa2202170 – 18. Wakelee H, Felip E et al.: IMpower010: Overall survival interim analysis of a phase III study of atezolizumab vs best supportive care in resected NSCLC. J Thorac Oncol Volume 17, Issue 9, Supplement, September 2022. Page S2 https://doi.org/10.1016/j.jtho.2022.07.013 – 19. Paz-Ares L, O’Brien MER et al.: Pembrolizumab (pembro) versus placebo for early-stage non-small cell lung cancer (NSCLC) following complete resection and adjuvant chemotherapy (chemo) when indicated: Randomized, triple-blind, phase III EORTC-1416-LCG/ETOP 8-15 – PEARLS/KEYNOTE-091 study. Ann Oncol. 2022. 33(4): 451-453. https://doi.org/10.1016/j.annonc.2022.02.224 – 20. Wu Y-L, John T et al.: Postoperative Chemotherapy Use and Outcomes From ADAURA: Osimertinib as Adjuvant Therapy for Resected EGFR-Mutated NSCLC Journal of Thoracic Oncology 2021.17. 3: 423-433. https://doi.org/10.1016/j.jtho.2021.10.014 – 21. Dingemans A-MC, M. Früh et al.: Small-cell lung cancer: ESMO Clinical Practice Guidelines for diagnosis, treatment and follow-up Ann. Oncol. 2021. 32: 7. 839-853. https://doi.org/10.1016/j.annonc.2021.03.207 – 22. Megyesfalvi Z, Barany N et al.: Expression patterns and prognostic relevance of subtype-specific transcription factors in surgically resected small-cell lung cancer: an international multicenter study. J Pathol. 2022. 257(5): 674-686. https://doi.org/10.1002/path.5922 – 23. Horn L, Mansfield AS et al.: First-Line Atezolizumab plus Chemotherapy in Extensive-Stage Small-Cell Lung Cancer. N Engl J Med. 2018. 379: 2220-9. https://doi.org/10.1056/NEJMoa1809064 – 24. Paz-Ares L, Dvorkin M et al.: Durvalumab plus platinum-etoposide versus platinum-etoposide in first-line treatment of extensive-stage small-cell lung cancer (CASPIAN): a randomised, controlled, open-label, phase 3 trial. Lancet. 2019. 394:1929-39.

A buccalis polimer filmek egy olyan mellőzött gyógyszerforma, amely számos előnyös tulajdonsága ellenére kevés figyelmet kap a gyógyszerfejlesztések során. A gyógyszerkönyvek nem egységesítették a fejlesztésükkor használható vizsgáló eljárásokat sem. A jelen munka összefoglalja a lehetséges felhasználási előnyöket és felsorolja a vizsgáló eljárásokat is.

Kulcsszavak: buccalis polimer filmek, gyógyszerformulálás, vizsgáló eljárások

Buccal polymer films as innovative drug delivery systems (advantages, challenges and testing methods)

Buccal polymer films are an overlooked drug formulation that, despite its many advantageous features, receives little attention in drug development. Nor have pharmacopoeias standardised the testing procedures that can be used in their development. The present work summarizes the potential benefits of their application and also lists the testing procedures.

Keywords: buccal polymer films, drug formulation, testing methods

Irodalom

1. Gottnek M., Hódi K., ifj. Regdon G.: Szájnyálkahártyán alkalmazható mukoadhezív filmek. I. rész: A szájnyálkahártya és a nyál anatómiai, élettani áttekintése. Gyógyszerészet 57, (1) 24-31 (2013). – 2. Gottnek M., Hódi K., ifj. Regdon G.: Szájnyálkahártyán alkalmazható mukoadhezív filmek. II. rész: A mukoadhézió mechanizmusa, a mucin funkciói, penetráció a szájnyálkahártyán keresztül, a nyálkahártya barrier funkciója. Gyógyszerészet 57, (2) 69-75 (2013). – 3. Gottnek M., Hódi K., ifj. Regdon G.: Szájnyálkahártyán alkalmazható mukoadhezív filmek. III. rész: Bukkális mukoadhezív filmek esetén alkalmazott polimerek és segédanyagok. Gyógyszerészet 57, (5) 274-282 (2013). – 4. Gottnek M., Hódi K., ifj. Regdon G.: Szájnyálkahártyán alkalmazható mukoadhezív filmek. IV. rész: Bukkális mukoadhezív filmekben alkalmazott hatóanyagok. Mukoadhezív filmek előállítása és vizsgálata. Gyógyszerészet 57, (6) 323-329 (2013). – 5. Pamlényi, K., Kristó, K., Jójárt-Laczkovich, O. et al.: Formulation and Optimization of Sodium Alginate Polymer Film as a Buccal Mucoadhesive Drug Delivery System Containing Cetirizine Dihydrochloride. Pharmaceutics 13, 619-637 (2021). – 6. Pamlényi, K., Regdon, G. jr., Nemes, D. et al.: Stability, permeability and cytotoxicity of buccal films in allergy treatment. Pharmaceutics 14, 1633-1648 (2022). – 7. Pamlényi, K., Kristó, K., Sovány, T. et al.: Development and evaluation of bioadhesive buccal films based on sodium alginate for allergy therapy. Heliyon 8 e10364 (2022) – 8. Kelemen, A., Gottnek, M., Regdon, G. jr. et al.: New equipment for measurement of the force of adhesion of mucoadhesive films. J. Adh. Sci. Tech. 29 (13), 1360-1367 (2015). – 9. Guo, J.: Bioadhesive polymer buccal patches for buprenorphine controlled delivery: formulation, in-vitro adhesion and release properties. Drug. Dev. Ind. Pharm. 20, 2809- 2821 (1994). – 10. Pamlényi, K., Regdon, G. jr., Jójárt-Laczkovich, O. et al.: Formulation and characterization of pramipexole containing buccal films for using in Parkinson’s disease. Eur. J. Pharm. Sci. 187, 106491 (2023).

Aktuális oldalak

Forrás

1. European Medicines Agency www.ema.europa.eu – 2. https://ogyei.gov.hu/gyogyszeradatbazis&action=show_details&item=184423 Letöltés 2023 december 27. – 3. https://www.ema.europa.eu/en/search?search_api_fulltext=Praxbind Letöltés 2023 december 27. – 4. https://www.pharmindex-online.hu/termekek/praxbind-25-g50-ml-oldatos-injekcioinfuzio-59878 Letöltés 2023 december 27. – 5. Global Initiative for Asthma (GINA) Main Report. 2022 GINA Report, Global Strategy for Asthma Management and Prevention. https://ginasthma.org/gina-reports Letöltés 2023 december 27.

Konzultációs oldalak

BrAIN pályázat

A szakirodalom szerint a Curcuma longa növény rizómájából izolálható kurkumin – jelentős gyulladáscsökkentő és antioxidáns hatásának köszönhetően – ígéretes lehet különböző bőrproblémák kezelésében. Kísérleti munkám célja kurkumintartalmú külsőlegesen alkalmazandó innovatív készítmények formulálása és vizsgálata volt. A kurkumin rossz oldhatósága és kedvezőtlen biohasznosulása azonban jelentősen megnehezíti a megfelelő hatékonyságú termék formulálását. Ezen problémák kiküszöbölésére ön-nanoemulgeáló gyógyszerhordozó rendszert hoztam létre, amit krémekbe és gélekbe inkorporáltam. Az elért eredmények arra engednek következtetni, hogy a kurkumint tartalmazó ön-nanoemulgeáló gyógyszerhordozó rendszer ígéretes alternatíva lehet a dermatitis kezelésében. A jelen tanulmány az első bizonyíték arra, hogy a kurkumin lokális alkalmazása szignifikáns hatékonysággal rendelkezik a karragénnel kiváltott patkánymancsoedema és az UV-
sugárzás okozta gyulladások esetén is. A jövőbeni klinikai vizsgálatok igazolhatják a kurkumintartalmú ön-nano­emulgeáló rendszerek helyi alkalmazásának jelentőségét a gyulladással járó bőrbetegség terápiájában.

Kulcsszavak: kurkuma, gyulladáscsökkentő, antioxidáns, ön-nanoemulgeáló gyógyszerhordozó rendszer

Formulation of curcumin-containing self-nanoemul­sifying systems for the more effective treatment of dermatological diseases associated with inflammation

According to the literature, curcumin, which can be isolated from the rhizome of the Curcuma longa plant – due to its significant anti-inflammatory and antioxidant effects – can be promising in the treatment of various skin problems. The aim of my experimental work was to formulate and investigate innovative externally applied preparations containing curcumin. However, its poor solubility and unfavorable bioavailability significantly complicates the formulation of an adequately effective product. To eliminate these problems, SNEDDS has been formulated and incorporated into creams and gels. The results suggested that the SNEDDS containing curcumin can be a promising alternative in the treatment of dermatitis. The present study is the first evidence that topical application of curcumin has significant efficacy in both carrageenan-induced rat paw edema and UV-induced inflammation. Future clinical studies may prove the importance of the local application of curcumin-containing SNEDDS in the therapy of inflammatory skin diseases.

Keywords: curcumin, anti-inflammatory and antioxidant effect, self-nanoemulsifying medicinal systems

Irodalom

1. Bylund S., Kobyletzki L. B., Svalstedt M., Svensson Å.: Prevalence and Incidence of Atopic Dermatitis: A Systematic Review. Acta dermato-venereologica 100(12), (2020) https://doi.org/10.2340/00015555-3510 – 2. Coondoo A, Phiske M, Verma S, Lahiri K.: Side-effects of topical steroids: A long overdue revisit. Indian Dermatol Online J. 5, 416-425. (2014) https://doi.org/10.4103/2229-5178.142483 – 3. Wu S., Pang Y., He Y., Zhang X., Peng L., Guo J., Zeng, J.: A comprehensive review of natural products against atopic dermatitis: Flavonoids, alkaloids, terpenes, glycosides and other compounds. Biomedicine & pharmacotherapy 140, 111741. (2021) https://doi.org/10.1016/j.biopha.2021.111741 – 4. Hewlings S. J., Kalman D. S.: Curcumin: A Review of Its Effects on Human Health. Foods. 6(10):92. (2017) https://doi.org/10.3390/foods6100092 – 5. Vaughn A. R., Branum A., Sivamani R. K.: Effects of Turmeric (Curcuma longa) on Skin Health: A Systematic Review of the Clinical Evidence. Phytotherapy research : PTR, 30(8), 1243-1264. (2016) https://doi.org/10.1002/ptr.5640 – 6. Górnicka J., Mika M., Wróblewska O., Siudem P., Paradowska K.: Methods to Improve the Solubility of Curcumin from Turmeric. Life. 13, 207. (2023) https://doi.org/10.3390/life13010207 – 7. Zeng L., Gowda B. H. J., Ahmed M. G., Abourehab M. A. S., Chen Z. S., Zhang C., Li, J., Kesharwani P.: Advancements in nanoparticle-based treatment approaches for skin cancer therapy. Molecular cancer 22(1), 10. (2023) https://doi.org/10.1186/s12943-022-01708-4 – 8. Piperno A., Sciortino M.T., Giusto E., Montesi M., Panseri S., Scala A.: Recent Advances and Challenges in Gene Delivery Mediated by Polyester-Based Nanoparticles. Int J Nanomedicine. 16:5981-6002 (2021) https://doi.org/10.2147/IJN.S321329 – 9. Ramaye Y., Dabrio M., Roebben G., Kestens V.: Development and Validation of Optical Methods for Zeta Potential Determination of Silica and Polystyrene Particles in Aqueous Suspensions. Materials 14(2):290. (2021) https://doi.org/10.3390/ma14020290 – 10. Mosmann T.: Rapid colorimetric assay for cellular growth and survival: Application to proliferation and cytotoxicity assays. J. Immunol. Methods 65, 55-63. (1983) https://doi.org/10.1016/0022-1759(83)90303-4 – 11. Otto A., du Plessis J., Wiechers J. W.: Formulation effects of topical emulsions on transdermal and dermal delivery. International journal of cosmetic science, 31(1), 1-19. (2009) https://doi.org/10.1111/j.1468-2494.2008.00467.x – 12. Józsa L., Ujhelyi Z., Vasvári G., Sinka D., Nemes D., Fenyvesi F., Váradi J., Vecsernyés M., Szabó J., Kalló G., Vasas G., Bácskay I., Fehér P.: Formulation of Creams Containing Spirulina Platensis Powder with Different Nonionic Surfactants for the Treatment of Acne Vulgaris. Molecules, 25(20), 4856. (2020). https://doi.org/10.3390/molecules25204856 – 13. Arulselvan P., Fard M. T., Tan W. S., Gothai S., Fakurazi S., Norhaizan M. E., Kumar S. S.: Role of Antioxidants and Natural Products in Inflammation. Oxidative medicine and cellular longevity, 5276130. (2016) https://doi.org/10.1155/2016/5276130 – 14. Baliyan S., Mukherjee R., Priyadarshini A., Vibhuti A., Gupta A., Pandey R. P., Chang, C. M.: Determination of Antioxidants by DPPH Radical Scavenging Activity and Quantitative Phytochemical Analysis of Ficus religiosa. Molecules, 27(4), 1326. (2022). https://doi.org/10.3390/molecules27041326 – 15. Marchitti S. A., Chen Y., Thompson D. C., Vasiliou, V.: Ultraviolet radiation: cellular antioxidant response and the role of ocular aldehyde dehydrogenase enzymes. Eye & contact lens, 37(4), 206-213. (2011). https://doi.org/10.1097/ICL.0b013e3182212642 – 16. Dinarello C.A.: Proinflammatory cytokines. Chest, 118(2):503-8. (2000) https://doi.org/10.1378/chest.118.2.503

Beszélgetősarok

Kovács Árpád Ferenc, PhD, a Semmelweis Egyetem II. Sz. Gyermekgyógyászati Klinikáján dolgozik mint klinikai genetikus rezidens orvos. Ő a Humán Genomért Alapítvány alapítója, kuratóriumi tagja. Kutatási érdeklődési területe a lizoszomális tárolási megbetege­dések, CRISPR-Cas-alapú genomszerkesztés és nano­­pórus-alapú szekvenálás.

Gyógyszerészettörténet

Irodalom

1. Új Magyar Életrajzi Lexikon. Budapest, I. kötet, 2001; 1016p. – 2. Szinnyi J..: A magyar írók élete és munkái. 10. kötet, Budapest, 1905; 265p. – 3. Gyógyszerészi Közlöny, 1895; 11, 268–9p. – 4. Új Magyar Életrajzi Lexikon. 5. kötet, 2004; 1274p. – 5. Drogista Közlöny, 1905; 2. 1–2p. – 6. Gyógyszerészet, 1916. 60: 547–55p. – 7.  A Magyar Gyógyszerésztudományi Társaság Értesítője, 1941; 17, 256–85p. – 8. Gyógyszerészi Közlöny, 1893; 9, 181–2p. – 9.  Gyógyszerészi Közlöny, 1885; 1, 320p. – 10. Gyógyszerészi Hetilap, 1890; 29, 139–40p..

Praxis

A jelen közlemény célja, hogy áttekintse a dohányzás pandémia okozta morbiditási és mortalitási adatait, a nikotin farmakokinetikáját, a nikotinfüggőség tüneteit. A dohányzásról történő leszokás gyógyszeres lehetőségeit, beleértve a nikotintartalmú és a nikotinmentes készítményeket is.

Kulcsszavak: dohányzásleszoktatás, nikotinfüggőség

New year – new life
Smoking cessation pharmacotherapy

The aim of this communication is to review the morbidity and mortality data from the smoking pandemic, the pharmacokinetics of nicotine, and the symptoms of nicotine dependence. Medication options for smoking cessation, including both nicotine-containing and nicotine-free preparations.

Keywords: smoking cessation, nicotine dependence

Irodalom

1. A dohányzás leszokás támogatásának szakmai irányelve. 2009 https://fokuszpont.dohanyzasvisszaszoritasa.hu/ Letöltés 2024. 01.04. – 2. Egészségügyi Szakmai Kollégium A dohányzás leszokás támogatásának szakmai irányelve. Emberi Erőforrások Minisztériuma 2014. – 3. Neal L. Benowitz, Janne Hukkanen, Peyton Jacob et al.: Nicotine Chemistry, Metabolism, Kinetics and Biomarkers Handbook of Experimental Pharmacology 2009; (192): 29–60. https://doi.org/10.1007/978-3-540-69248-5_2 – 4. Peter Selby, Laurie Zawertailo: Tobacco addiction N Engl J Med 2022;387:345-54. https://doi.org/10.1056/NEJMcp2032393 – 5. Elontril alkalmazási előírás www.ogyei.gov.hu – 6. Committe for Proprietary Medicinal Products (CPMP) opinion following an article 36 referral Bupropion hydrochloride https://www.ema.europa.eu/en/medicines/human/referrals/bupropion-hydrochloride Letöltés 2024. 01.04. – 7. Champix alkalmazási előírás www.ogyei.gov.hu – 8. Liberisan alkalmazási előírás www.ogyei.gov.hu – 9. Nancy A. Rigotti, MD; Neal L. Benowitz, MD; Judith Prochaska et al.: Cytisinicline for Smoking Cessation A Randomized Clinical Trial JAMA. 2023;330(2):152-160. https://doi.org/10.1001/jama.2023.10042