Kitüntetések a CPH alkalmából

A Congressus Pharmaceuticus Hungaricus XVI. nyitóünnepségének fénypontja a Társaság legmagasabb presztízsű kitüntetéseinek átadása volt, melyeket prof. Szökő Éva elnök és prof. Révész Piroska tudományos alelnök nyújtottak át a díjazottaknak. További rangos szakosztályi és szervezeti kitüntetések kerültek átadásra a kongresszus egyes szekcióin is. A CPH-n társaságunk az alábbi kitüntetéséket adományozta:

Nyiredy Szabolcs Emlékérem: prof. Vincze Zoltán

A Magyar Gyógyszerésztudományi Társaság által, korábbi elnökünk tiszteletére alapított Nyiredy Szabolcs Emlékérem a Társaság magas rangú kitüntetése, mely a hazai gyógyszerészet felemelkedését aktívan szolgáló, kiemelkedő kutató/oktató szakmai, közéleti teljesítményének elismeréseként adományozható. A Magyar Gyógyszerésztudományi Társaság Elnöksége Vincze Zoltán professzor urat, az MGYT tiszteletbeli elnökét Nyiredy Szabolcs Emlékérem kitüntetésben részesítette, és egyben gratulált, jó egészséget kívánt 80. születésnapja alkalmából.

Vincze Zoltán tagja volt a Nemzetközi Gyógyszerészeti Szövetség (FIP) Tanácsának, majd két cikluson át a FIP alelnöke volt. Az 1992-ben megalakult Europharm Forum első alelnöke.

A Magyar Gyógyszerészeti Társaságban jegyző, a Gyógyszerügyi Szervezési Szakosztály titkára, a Társaság titkára, majd főtitkára, 1996-tól 2004-ig és 2010-2012 között a Társaság elnöke, majd tiszteletbeli elnöke. A Társaság Gyógyszerészet szaklapjának közel húsz évig szerkesztője, később 10 évig főszerkesztője volt. A Gyógyszerészeti Tudomány Aktuális kérdései sorozat felelős szerkesztője volt.

Kazay Endre Emlékérem: dr. Hankó Zoltán

A Kazay Endre Emlékérem kitüntetést – a Társaság legmagasabb rangú elismerését – a gyógyszerészet egésze szempontjából fontos területeken kifejtett kiemelkedő tevékenységért, dr. Hankó Zoltánnak adományozta az Elnökség.

Hankó Zoltán 1991-től 2020-ig a “Gyógyszerészet” szaklap felelős szerkesztője volt. Az elmúlt három évtizedes munkáját hozzáértés, hivatásszeretet és a gyógyszerészet jövője iránti szakmai felelősségérzet, a magyar gyógyszerészet ügyének fejlődése iránti elkötelezettsége motiválta. A lap, köszönhetően Hankó Zoltán munkásságának is, be tudta tölteni szakmai továbbképző és szakmapolitikai funkcióját egyaránt. A Magyar Gyógyszerész Kamaránál betöltött elnöki tisztsége elősegítette az MGYK és a Társaság együttműködését sok szakmai területen. Munkásságát 1997-ben Koritsánszky Ottó Emlékéremmel, 2004-ben Kórházi Gyógyszerészet Emlékéremmel, 2007-ben Kempler Kurt Emlékéremmel ismerte el a Társaság.

 

Nikolics Károly Emlékérem: prof. Hohmann Judit

A Magyar Gyógyszerésztudományi Társaság Elnöksége nemzetközileg is kiemelkedő, alkalmazott gyógyszerészeti kutatási tevékenységért Nikolics Károly Emlékérem kitüntetést adományozott Hohmann Judit professzor asszonynak.

Hohmann Judit 1979 óta tagja a Magyar Gyógyszerésztudományi Társaságnak. 1997 és 2004 között a Gyógynövény Szakosztály vezetőségi tagja és titkára, majd a szakosztály elnöke volt. Mind titkári, mind elnöki minőségében számos nagysikerű konferenciát és szakmai rendezvényt szervezett. Hohmann Juditot 2019-ben az MTA levelező tagjává választották. Eddigi munkásságát többek között Széchenyi Professzori Ösztöndíjjal, Mestertanári oklevéllel, Akadémiai Díjjal, Társaságunk részéről pedig Szebellédy László Emlékérem kitüntetéssel ismerték el.

 

Szebellédy László Emlékérem: prof. Vecsernyés Miklós

A Szebellédy László Emlékérem kitüntetést a gyógyszerészeti tudományok területén kifejtett kiemelkedő tevékenységért, a Magyar Gyógyszerésztudományi Társaság Elnöksége Vecsernyés Miklós professzor úrnak adományozta.

Vecsernyés Miklós 2006 óta az MGYT Gyógyszertechnológiai Szakosztályának vezetőségi tagja. A Társaság számos rendezvényének, konferenciáinak felkért előadója. 2011-2016 között az Egészségügyi Szakmai Kollégium Ipari Gyógyszerészeti Tanács tagjaként is tevékenykedett. A Debreceni Egyetem GYTK dékánjaként is fáradhatatlanul dolgozik az ifjú gyógyszerész generációk képzésében, nevelésében, a gyógyszerészhivatás iránti elkötelezettségük erősítésében.

 

 

Küttel Dezső Emékérem: dr. Csóka Ildikó

A Küttel Dezső Emlékérem kitüntetést a gyógyszerészet gyakorlati területein kifejtett kiemelkedő tevékenységért a Magyar Gyógyszerésztudományi Társaság Elnöksége dr. Csóka Ildikónak adományozta.

Csóka Ildikó több cikluson át az MGYT elnökségének tagjaként, továbbképzési titkárként tevékenykedett. A sikeres továbbképzések szervezése mellett számos egyéb módon is jelentősen hozzájárult, segítette az elnökség munkáját. Részt vett több nemzetközi konferenciánk megszervezésében és sikeres lebonyolításában. A Társaság delegáltja a Nemzetközi Gyógyszerészeti Szövetségben, a FIP-ben. A FIP kezdeményezése a Gyógyszerészek Világnapjának megünneplése szeptember 25-én. Ennek hazai adaptálását Csóka Ildikó javaslatára határozta el az Elnökség.

 

 

Küttel Dezső Emlékérem: dr. Juhász Hedvig

A Küttel Dezső Emlékérem kitüntetést a gyógyszerészet gyakorlati területein kifejtett kiemelkedő tevékenységért a Társaság tagjának az Elnökség adományozza. Gyakorlati munkájáért, a szervezésben, végzett kimagasló tevékenysége elismeréseként a Magyar Gyógyszerésztudományi Társaság dr. Juhász Hedviget „Küttel Dezső Emlékérem” kitüntetésben részesítette.

Juhász Hedvig közel 20 éve tagja a Társaság Ipari Szervezete vezetőségének és fontos szerepet játszott az MGYT számos rendezvényének, konferenciáinak, előadónapjainak sikeres megrendezésében.

 

 

 

Koritsánszky Ottó Emlékérem: dr. Kis Szölgyémi Mónika

A Koritsánszky Ottó Emlékérem kitüntetést a hazai és nemzetközi kapcsolatok, illetve a sajtóban kifejtett kiemelkedő tevékenységért a Társaság tagjának az Elnökség adományozza.

Dr. Kis Szölgyémi Mónika az MGYT Kórházi Gyógyszerészeti Szervezetének titkára és alelnöke volt. A KGYSZ éves nagy rendezvényein évről évre a tudományos bizottság tagja, a poszter szekciók egyik bírálója. 10 éven át az Európai Onkológiai Gyógyszerészeti Szervezet, 2016 óta az Európai Kórházi Gyógyszerészeti Szervezet magyar delegátusának vezetője. A hazai és nemzetközi kapcsolatok terén kifejtett kiemelkedő tevékenységéért a Magyar Gyógyszerésztudományi Társaság Kis Szölgyémi Mónikát Koritsánszky Ottó Emlékéremmel tüntette ki.

 

 

 

Kempler Kurt Emlékérem: dr. Bodó Gabriella

A Kempler Kurt Emlékérem kitüntetést a gyakorló gyógyszerészi tevékenységet népszerűsítő kiemelkedő munkásság elismeréseként a Társaság tagjának az Elnökség adományozza.

Dr. Bodó Gabriella 2013-tól az MGYT Kórházi Gyógyszerészeti Szervezet Vezetőségi tagja és a Parenterális munkacsoport vezetője. 2016-tól az Egészségügyi Szakmai Kollégium Kórházi-Klinikai Gyógyszerészeti Tagozat tagjaként is tevékenykedik. Számos előadást tartott kórházi gyógyszerészeti kongresszusokon és továbbképzéseken. Jelentős szerepet vállalt, többek között, a 2019-ben megrendezett Szegedi Szakmai Napok szervezésében. Gyakorló gyógyszerészi tevékenységet népszerűsítő kiemelkedő munkássága elismeréseként a Magyar Gyógyszerésztudományi Társaság Elnöksége Bodó Gabriellát Kempler Kurt Emlékéremmel tünteti ki.

 

 

Societas Pharmaceutica Hungarica jutalomérem: dr. Gyimesi-Forrás Krisztina

A Societas Pharmaceutica Hungarica jutalomérem kitüntetést a Társaság működésének szervezésében kifejtett kiemelkedő tevékenységért a Társaság Elnöksége dr. Gyimesi-Forrás Krisztinának adományozta.

A Gyógyszeranalitikai Szakosztály titkáraként, vezetőségi tagjaként aktívan vett részt a Gyógyszeranalitikai Kollokviumok, tudományos előadóülések megszervezésében, kiadványok szerkesztésében. Részt vett két Congressus Pharmaceuticus Hungaricus szervezési munkáiban, több CPH-n tartott előadást. 2017-ben a Semmelweis Egyetem címzetes egyetemi docens címet adományozott számára.

 

 

Hintz György Emlékérem: dr. Bárkányi Judit

A Gyógyszertechnológiai Szakosztály legmagasabb szakmai elismerését kiemelkedő szakmai és társasági munkájának elismeréséül dr. Bárkányi Juditnak adományozta.

Bárkányi Judit 1981 óta a Társaság tagja, az Ipari Szervezet vezetőségének tagja volt 1989-2017-ig, munkájáért korábban Spergely Béla Díjjal jutalmazták. Számos ipari témájú szakdolgozat külső témavezetője, részt vett az ipari gyakorlatok szervezésében. 2009 óta a Gyógyszertechnológiai Szakosztály vezetőségi tagja, melynek tevékenységét aktív módon, hasznos ötleteivel és ipari kapcsolataival segíti.

 

 

 

Hintz György Emlékérem: dr. Mayer Klára

A Gyógyszertechnológiai Szakosztály legmagasabb szakmai elismerését kiemelkedő szakmai és társasági munkájának elismeréséül dr. Mayer Klárának adományozta.

Mayer Klára 1975 óta több tisztségben helyt álló, aktív tagja Társaságunknak, 2017-től vesz részt a Gyógyszertechnológiai Szakosztály vezetőségének munkájában, hasznos ötleteivel, oktatási és kutatási

tapasztalataival felvértezve egyrészt a gyógyszerészképzésben, szakmai utánpótlásban, másrészt a magisztrális gyógyszerkészítés népszerűsítésében mindig elhivatottan dolgozott, de minden másban is

segítette a szakosztályi munkát. Számos kitüntetés, Társaságunk részéről a Societas Pharmaceutica Hungarica jutalomérem tulajdonosa.

 

 

Spergely Béla Emlékérem: dr. Gál Georgina

A Gyógyszeripari Szervezet legmagasabb szakmai elismerését kiemelkedő, elkötelezett szakmai és társasági munkájának elismeréséül dr. Gál Georginának adományozta.

Gál Georgina 2007-ben végzett gyógyszerészként a Semmelweis Egyetemen. Pályafutását a törzskönyvezés és farmakovigilancia területén kezdte, majd 2015-től váltott a minőségbiztosítás, csomagolás területére. Jelenleg egy nemzetközi csapatot vezet Senior Manager Area Labeling pozícióban.

Az MGYT-nek hallgató kora óta tagja, 2009-ben lett az Ipari Szervezet ifjúsági megfigyelője, 2013-ban vezetőségi tag, majd 2017-ben pénzügyi titkár. 2010 óta az Ipari Szervezet delegáltja az Európai Ipari Gyógyszerészek Csoportjában (az EIPG-ben). 2017-ben közreműködésével sikerült elnyerni az EIPG éves közgyűlésének rendezési jogát, ami így 2019-ben Budapesten került megrendezésre. A rendezvény nagyon sikeres volt, a kapcsolódó szimpóziumon több mint százan vettek részt.

 

Mozsonyi Sándor Emlékérem: Kórházi-klinikai gyógyszerészek pécsi szakmai hétvégéje szervezőinek

 

 

 

 

 

 

 

A Gyógyszerügyi Szervezési és Közigazgatási Szakosztály legmagasabb elismerését Fittler Andrásnak, Vida Róbertnek, Ábrahám Eszternek, Lovász Andreának és prof. Botz Lajosnak adományozta a Kórházi-klinikai gyógyszerészek pécsi szakmai hétvégéjének életre keltéséért (2012) és évenkénti megrendezésért.

A pécsi rendezvény meghatározó célja a hazai intézeti gyógyszerellátásban aktívan működő szakmai műhelyek jó

gyakorlatainak bemutatása és a tapasztalatok megosztása. 2012-ben 20 lelkes, fiatal, kórházi gyógyszerész részvételével indult a rendezvény. Az érdeklődés az utóbbi években már akkorára nőtt, hogy elmondható, hogy minden 5. kórházi gyógyszerész kolléga részt vesz a pécsiek továbbképzésén. Az egyetem elvégzését követően, a pályakezdők számára gyakorlatilag minden évben ez az első olyan alkalom, ahol megismerkedhetnek más kórházakban dolgozó kollégáikkal és munkáikkal.

A díjazottaknak szeretettel gratulálunk, jó egészséget és további szép sikereket kívánunk!