XI. Clauder Ottó Emlékverseny 2013. október 17-18.

A Magyar Gyógyszerésztudományi Társaság Gyógyszeripari Szervezetének 2013-ban esedékes, nagy hagyományokkal rendelkező rendezvénye, a Clauder Ottó Emlékverseny október 17-18.-án került megrendezésre. Sorrendben ez volt a 11. emlékverseny, és a kialakult hagyományoknak megfelelően Budapesten a Benczur Hotel volt a helyszíne. A verseny szervezését a Gyógyszeripari Szervezet a megújulás jegyében első alkalommal, de a hagyományteremtés szándékával a Gyógyszertechno­lógiai- és a Gyógyszeranalitikai Szakosztállyal együtt végezte.

Az Emlékverseny célja a gyógyszerkutatási, -fejlesztési, -gyártási, -forgalmazási, -engedélyezési, minőségellenőrzési, minőségbiztosítási valamint oktatási területen dolgozó fiatal (35 év alatti) szakemberek részére fórum biztosítása kutatási eredményeik bemutatására, lehetővé téve ezzel a tudományos megméretést, a szakmai tapasztalatcserét és az erkölcsi ösztönzést. Úgyszintén cél a fiatal szakemberek előadókészségének fejlesztése, szakmai vitakészségének kialakítása, erősítése. A megmérettetésen 26, rendkívül magas színvonalú előadás hangzott el.

Az első szekció, mely a farmakológiai és toxikológiai kötődésű előadásokat tömörítette Tihanyi Károly (Richter Gedeon NyRt, Farmakológiai és gyógyszerbiztonsági főosztály) elnökletével zajlott. Itt a következő versenyelőadások hangzottak el:

 • Jeszenői Norbert (ELTE TTK, Genetikai Tanszék): Szerkezetivizek helyzetének predikciója protein-pep­tid rendszerekben
 • Fejős Ida, Neumajer Gábor, Béni Szabolcs, Jankovics Péter (SE, Gyógyszerészi Kémiai Intézet): Rokon szerkezeű PDE-5 gátló potencianövelő vegyületek folyadékkromatográfiás vizsgálata
 • Hegedűs Nikolett (Richter Gedeon Nyrt, Preklinikai Képalkotó és Biomarker Központ): Nootróp szerek phMRI vizsgálata szkopolamin modellben
 • Pák Krisztián, Kövér Ágnes (DEOEC, Gyógyszer­hatástani Tanszék, DEOEC Általános Orvostudományi Kar): Az adenozin direkt negatív inotróp hatásához tartozó A1 adenozin receptor rezerv meghatározása hipertireoid tengerimalac pivaron
 • Róka Eszter, Ujhelyi Zoltán (DEOEC, Gyógyszertechno­lógiai Tanszék): Új alpha-ciklodextrin származékok cito­toxi­citásának és transzport fokozó hatásának vizsgálata

Az ebédszünetet követően a gyógyszerkémiai tárgyú előadásokra került sor. A szekció elnöke Baska Ferenc (Vichem Chemie Kutató Kft.) volt. A szekció előadásai a következők voltak:

 • Nemes Zoltán (SE, Gyógyszerészi Kémiai Intézet): Célzott terápiás rendszerekhez tervezett kináz gátlók szintézise és vizsgálata
 • Tóth Gergő (SE, Gyógyszerészi Kémiai Intézet): Pajzsmirigyhormonok proton- és receptor-kötésének jel­lem­­zése részecske-specifikus paraméterekkel
 • Urai Ákos (SE, Gyógyszerészi Kémiai Intézet): 6-Acila­mino-morfinánok szintézise, szerkezeti és farmakoló­giai jellemzése
 • Hajdú Zsanett (SZTE, Farma­kog­nóziai Intézet): Maca (Lepid­i­um meyenii Walp) és maca tartalmú termékek fitokémiai vizsgálata

A csütörtök délután második fele a gyógyszer­technológia jegyében telt, és ahogy a szekciót vezető Fekete Pál (Meditop Gyógyszeripari Kft.) megjegyezte, túlnyomó többségben a Szegedi Tudományegyetem Gyógyszertech­no­­lógiai Intézetéből hallhattunk előadásokat:

 • Füredi Petra, Szombati Judit, Varga Dávid, Kovács Kristóf (SE, Gyógyszerészeti Intézet): Humán szérum albumin-azol nanorészecskék formulálása
 • Bartos Csilla, Ambrus Rita (SZTE, Gyógyszertech­nológiai Intézet): Statikus és dinamikus szonikáció szemcseméret-csökkentő hatásának összehasonlítása faktoriális kísérleti terv alapján
 • Hegyesi Diána (SZTE, Gyógyszertechnológiai Intézet, Richter Gedeon Nyrt.): Mátrixpelletek formulálása kétcsigás extruderrel
 • Oláh Ildikó (SZTE, Gyógyszertechnológiai Intézet): Kalcium/D3-vitamin tartalmú ODT készítmények optimalizálása kísérlettervezéses és PAT módszerekkel
 • Mártha Csaba1,2, Jójártné Laczkovich Orsolya1 (1SZTE, Gyógyszertechnológiai Intézet, 2Richter Gedeon Nyrt): Együttőrlés hatása kémiailag hasonló anyagok kristályosságára

A péntek reggel Thomas Wirth „Modern methods for the sythesis of natural products and biologically active compounds” című plenáris előadásával kezdődött, amely során a hallgatóság nem csupán a természetes anyagok szintetikus előállításának legmodernebb eljárásaiba nyerhetett bepillantást, de a folyamatos szintézis technológiai megoldásai is ismertetésre kerültek. A plenáris előadást követően Répási János elnökletével gyógyszeranalitikai tárgyú előadásokat hallgathattunk meg:

 • Balogh Réka, Tóth Gergő, Béni Szabolcs (SE, Gyógyszerészi Kémiai Intézet): Az anyatej cukrokat felépítő izomer diszacharidok szerkezetjellemzése és folyadékkromatográfiás vizsgálata
 • Darcsi András, Sohajda Tamás, Fejős Ida, László Kreiter Eszter Neumajer Gábor, Tóth Gergő, Béni Szabolcs (SE, Gyógyszerészi Kémiai Intézet): Szintetikus és analitikai módszerek kidolgozása a dapoxetin és meta­bolitjainak vizsgálatára
 • Farkas Attila, Nagy Brigitta (BME, Szerves Kémia és Technológia Tanszék): Többváltozós regressziós módszerek carvedilol polimorfok mennyiségi meghatározására Raman-spektrum alapján
 • Riethmüller Eszter1, Tóth Gergő2, Alberti Ágnes1 (1SE, Farmakognóziai Intézet, 2SE, Gyógyszerészi Kémiai Intézet): LC-MS módszerek alkalmazása a Kárpát-medencében honos mogyoró fajok antioxidáns fenoloidjainak vizsgálatára
 • Gyenge Zsuzsa1, Szoboszlai Norbert2, Frigyes Dávid1, Barkács Katalin2, Záray Gyula2, Mihucz Viktor Gábor2 (1EGIS Gyógyszergyár Nyrt, Hatóanyag Analitikai Fejleszési Laboratórium, 2ELTE TTK, Analitikai Kémiai Tanszék): Négy dipiron metabolit koncentrációjának monitorozása kommunális szennyvizekben SPE-HPLC-MS módszerrel

Az ebédszünet után, a két délutáni szekció ismét gyógyszertechnológiai témájú előadásokkal telt. Az üléselnökök Kissné Csikós Emőke (AccepTher Kft.) és Újhelyi Gabriella (Chinoin Zrt.) voltak és a következő előadások hangzottak el:

  • Kállai-Szabó Barnabás1,2, Sebe István2, Petzke Máté2 (1Richter Gedeon Nyrt, Készítményfejlesztési Főosztály, 2SE, Egyetemi Gyógyszertár és Gyógyszerügyi szervezési Intézet): PVP-alapú mikroszálas potenciális gyógyszer hordozórendszer kialakítása centrifugális szálképzési technikával
  • Marosi Attila1, Nagy Zsombor Kristóf2, Janke Dénes3, Németh Balázs3 (1SE, Gyógyszerészi Kémiai Intézet, 2BME, szerves Kémia és Technológia Tanszék, 3Richter Gedeon Nyrt, Hatóanyag Morfológiai Osztály): Stabil amorf famotidin tartalmú, elektrosztatikus módszerrel képzett polimer szálak előállítása és szilárdfázisú analitikai jellemzése
  • Pápay Zsófia Edit (SE, Gyógyszerészeti Intézet): Petroselinum crispum kivonatot tartalmazó gyógyszerhordozó rendszer formulálási lehetőségei
  • Wagner István, Vass Panna, Tobak Teodóra (BME, Szerves Kémia és Technológia Tanszék): Bioható­anyagok szilárd formulálása elektrosztatikus szálképzéssel
  • Balogh Attila (BME, szerves Kémia és Technológia Tanszék): Olvadék alapú elektrosztatikus szálképzés alkalmazása a gyógyszertechnológiában
  • Konta Melinda (Richter Gedeon Nyrt, Készítményfejlesztési Főosztály): Elektronikus nyelv alkalmazásának lehetősége egy originális szájban széteső tabletta fejlesztése során

Az utolsó szekció befejeztével a verseny kuratóriuma visszavonult döntéshozatalra. A verseny eredményét a résztvevők a vacsorával egybekötött ünnepélyes díjkiosztón ismerhették meg. A díjazottak:

 • I. helyezett: Hegedűs Nikolett, aki a Clauder Ottó Emlékplakettet, az Alapítvány a Magyarországi Gyógyszerkutatásért által felajánlott 100000 forintot, és a Galenus Lapkiadó Kft. által felajánlott könyvcsomagot nyerte el.
 • II. helyezett: Urai Ákos, aki az Egis Gyógyszergyár Nyrt. által felajánlott 70000 forintot, és a Galenus Lapkiadó Kft. által felajánlott könyvcsomagot nyerte.
 • III. helyezett: Marosi Attila, aki a Mozsonyi Sándor Alapítvány által felajánlott 50000 forintot, és a Galenus Lapkiadó Kft. által felajánlott könyvcsomagot nyerte.
 • A Meditop Gyógyszeripari Kft. által felajánlott 50000 forint különdíjat nyerte, az iparilag legmegvalósíthatóbb témájú előadásával Oláh Ildikó.
 • Az MGYT Gyógyszeranalitikai Szakosztálya által felajánlott 50000 forint különdíjat nyerte, a díjazásban nem részesült, legjobb analitikai témájú előadásával Riethmüller Eszter.
 • Az MGYT Gyógyszertechnológiai Szakosztálya által felajánlott 50.000 forint különdíjat nyerte, a díjazásban nem részesült, legjobb technológiai témájú előadásával Füredi Petra.

Ezúton is gratulálunk a díjazottaknak, és köszönjük minden résztvevő hozzájárulását ahhoz, hogy a XI. Clauder Ottó Emlékverseny is rendkívül magas szakmai színvonalat képviselő remek előadói verseny lehetett.

Sovány Tamás
a Gyógyszeripari Szervezet alelnöke